Terug naar

Inhoud

Het formulier van de haalbaarheidsstudie omvat:

  • de administratieve gegevens van het project en van de EPB-adviseur,
  • de conclusies van de haalbaarheidsstudie,
  • de samenvatting van de resultaten van elke onderzochte techniek,
  • als bijlage de berekeningsnota's (met de hypothesen) voor elke onderzochte techniek,
  • de datum en de handtekening van de EPB-adviseur (auteur van de studie).

De economische hypothesen en parameters, de omzettingsfactoren voor de CO2-emissie en de klimatologische gegevens die in het kader van de haalbaarheidsstudie moeten worden gebruikt, zijn opgenomen in een ministerieel besluit “energiehypothesen” van 24 juli 2008. Voor de omzettingsfactoren van de CO2-emissies door gas en stookolie moet men rekening houden met de factoren die in het richtlijnenbesluit worden vermeld.

Leefmilieu Brussel stelt professionals ten slotte ook programma's ter beschikking voor het uitvoeren van de voorafgaande haalbaarheidsstudie met betrekking tot de inplanting van de verschillende systemen. Hun gebruik is echter facultatief. In tegenstelling tot de vergunningen die werden ingediend vóór 2015 zijn deze programma's niet meer geïmplementeerd in de EPB-software, maar zijn ze wel nog afzonderlijk beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

Bijgewerkt op 05/10/2020