Terug naar

Inhoud

Het EPB-kennisgevingsformulier van het begin van de werkzaamheden met architect bevat de volgende elementen:

 • de administratieve gegevens van het project en van de betrokken partijen, waaronder:

  • de SV-referentie en de datum van de aanvraag van de SV,
  • de begindatum van de werken en de duur van de werken,
 • de EPB-analyse van het project:

  • de naam en de rechtvaardiging van de delen van het project die uitgesloten werden van het toepassingsgebied van de reglementering inzake EPB-werkzaamheden,
  • de onderverdeling van het project in EPB-eenheden met vermelding van de EPB-bestemming en de EPB-aard van de werken voor elk van hen,
  • de vloeroppervlakten van het project per EPB-aard van de werken,
  • de verplichte of facultatieve aanstelling van een EPB-adviseur,
  • het antwoord op de vraag of een haalbaarheidsstudie al dan niet nodig is,
  • de al dan niet aanwezigheid van beschermde goederen of goederen die in de bewaarlijst zijn opgenomen,
  • de lijst van de eventuele afwijkingsverzoeken,
 • de beschikbaarheid van de EPB-berekeningen:

  • ter informatie, het resultaat van de EPB-eisen dat door de EPB-software wordt berekend per EPB-eenheid afhankelijk van de ingevoerde gegevens en het theoretische bedrag van de eventuele boetes,
 • de verplichte bijlagen,
 • de datum en handtekening van de EPB-aangever.
Laatste herziening op 05/10/2020