Terug naar

Lage energiebehoefte

Het zou kunnen dat een EPB-eenheid “Andere” dat is bestemd voor landbouw-, industriële of artisanale activiteiten of als opslag-, bewaarplaats wordt gebruikt, niet aan de EPB-eisen is onderworpen ondanks de aanwezigheid van een verwarmings- of klimaatregelingsinstallatie.

Indien de (te bouwen of te renoveren) EPB-eenheid is uitgerust met een verwarmings- /klimaatregelinginstallatie maar aan de voorwaarden inzake lage energiebehoeften voldoet, zoals vastgelegd in het Richtlijnenbesluit, valt deze EPB-eenheid niet onder het toepassingsgebied van de reglementering inzake EPB-werkzaamheden.

Een verwarmings-/klimaatregelingsinstallatie voldoet aan de voorwaarde van een lage energiebehoefte als en alleen als:

  • de som van het vermogen van de warmtebronnen die bestemd zijn voor de verwarming van de EPB-eenheid gedeeld door het verwarmde volume (op basis van de binnenafmetingen) lager is dan 15 W/m³
    en/of,
  • de som van het vermogen van de warmtebronnen die bestemd zijn voor de klimaatregeling van de EPB-eenheid gedeeld door het volume met klimaatregeling (op basis van de binnenafmetingen) lager is dan 15 W/m³.

Enkel de warmtebronnen die zijn voorzien om het thermisch comfort van personen te garanderen, worden daarbij in aanmerking genomen.

Dienen niet in aanmerking te worden genomen bij de berekening van het totale vermogen van de warmtebronnen, bijvoorbeeld:

  • de installatie van een koelkamer voor de opslag van bederfbare etenswaren,
  • een verwarmingsketel die een industrieel proces van warm water of warme olie voorziet,
  • de oven die in een bakkerij voor het bakken van brood wordt gebruikt.
Laatste herziening op 05/10/2020