Terug naar

Meetcode

Dit deel 6 stemt overeen met bijlage 2 “meetcode” van het Richtlijnenbesluit dat op 26 januari 2017 werd aangenomen.

Bijgewerkt op 05/10/2020