Netto-energiebehoefte voor verwarming (NEV)

De netto-energiebehoefte voor de verwarming (NEV) van de EPB-eenheid zoals bepaald in de EPW-methode, is gelijk aan de som van de warmteverliezen door transmissie en door ventilatie en de warmtewinsten wegens bezonning en wegens het gebruik van de eenheid. Deze energiebalans wordt opgemaakt met behulp van de benuttingsfactor van de warmtewinsten.  Die wordt berekend per EPB-eenheid en wordt uitgedrukt in [kWh/(m².jaar)].

Bepaling van de netto energiebehoefte voor verwarming (NEV) van een EPW-eenheid

Legende

+

1

Transmissieverliezen

+

2

Verliezen door in-/exfiltratie

+

3

Verliezen door hygiënische ventilatie

-

4

Zonnewinsten

-

5

Interne bijdragen

De NEV van een EPW-eenheid moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de eis inzake NEVmax.

De eis inzake NEVmax van een EPW-eenheid verschilt naargelang de EPB-aard van de werken NE en NGE.

Bijgewerkt op 05/10/2020