Terug naar

Niet-Residentiële EPB-eenheid

Het is toegelaten om dit deel als één enkele Niet-Residentiële EPB-eenheid te beschouwen of het in meerdere Niet-Residentiële EPB-eenheden op te delen mits elke gecreëerde eenheid beantwoordt aan de definitie van een EPB-eenheid en meer bepaald aan het deel “ontworpen of gewijzigd om afzonderlijk te worden gebruikt”.

Aandacht

Elk Niet-Residentieel deel aangrenzend aan een EPB-Wooneenheid met een vloeroppervlakte kleiner dan 75 m² en kleiner dan de vloeroppervlakte van de EPB-Wooneenheid, mag in deze EPB-Wooneenheid worden opgenomen.

Deze Niet-Residentiële gedeelten die met een EPB-Wooneenheid worden gelijkgesteld, moeten de EPB-eisen voor Niet-Residentiële ventilatie naleven.

Bijvoorbeeld: kantoor, kantoorgebouw, winkel, winkelcentrum, dokterspraktijk, school, opleidingscentrum, rusthuis, restaurant, hotel, ziekenhuis, enz.

Bijgewerkt op 05/10/2020