Terug naar

Onderverdeling in eenheden

1 Beschermd volume = Σ EPB-eenheden

Indeling van een beschermd volume in EPB-eenheden

Indeling van een beschermd volume in EPB-eenheden

Elk beschermd volume bestaat uit een of meerdere EPB-eenheden.

Het beschermd volume wordt verdeeld in een of meerdere EPB-eenheden volgens de definitie van de EPB-eenheid en in het bijzonder van de EPB-bestemming:

De indeling in EPB-eenheden is onder andere noodzakelijk om:

Voorbeeld 1 van indeling van een beschermd volume in EPB-eenheden (doorsnede)

Bron: ULiège – EnergySuD

Voorbeeld 2 van indeling van een beschermd volume in EPB-eenheden (doorsnede)

07-P5-coupe div en unité-exem2-BE

Legende

3
1

2 EPB-eenheden WE

2
7

1EPB-eenheid Gemeenschappelijk Deel

A

Garage = AOR

B

Onverwarmde EPB-kelder = niet-beschermd volume (en dus niet AOR)

Bron: ULiège – EnergySuD

Laatste herziening op 05/10/2020