Terug naar

Regelgevingskader

We herinneren eraan dat het gebruik van gebouwen (woningen en tertiaire gebouwen) meer dan 40% van het eindenergieverbruik in de Europese Gemeenschap vertegenwoordigt en zelfs 70% in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een voornamelijk stedelijk gewest met een dichtere bebouwing.

De invoering van een regelgeving met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen was bijgevolg essentieel om de huidige energie-uitdagingen aan te gaan.

Als antwoord op de verplichting om een Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen (2002) om te zetten in het Brussels recht, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de EPB-ordonnantie (2007) en vervolgens het BWLKE (2013) goedgekeurd.

De doelstellingen van deze EPB-regelgeving zijn de volgende

  • Bescherming van het milieu (terugdringing van luchtvervuiling, vermindering van CO2-uitstoot, bestrijding van klimaatopwarming, ...).
  • Optimalisering van energiebronnen (vermindering van de primaire energiebehoeften, vermindering van de energieafhankelijkheid van Europa, ...).
  • Verbetering van de energieprestatie van gebouwen, het binnenklimaat en het comfort van de bewoners.

De bouwsector is daarom een belangrijke hefboom om deze doelstellingen mee te helpen realiseren.

De EPB-regelgeving is opgebouwd uit 3 delen

Het deel EPB-werkzaamheden, dat betrekking heeft op de bouw en renovatie van gebouwen. Dit vademecum zoomt specifiek in op dit deel.

Het deel EPB-verwarming en EPB-klimaatregeling, dat betrekking heeft op de verwarming en klimaatregeling in gebouwen.

Het deel EPB-certificaat, dat betrekking heeft op het energieprestatiecertificaat van bestaande gebouwen.

Laatste herziening op 05/10/2020