Terug naar

De regelgevingsperioden voor EPB-werkzaamheden

Voor de meeste teksten van de regelgeving EPB-werkzaamheden werd er sinds de eerste inwerkingtreding van de EPB-regelgeving op 02/07/2008 een nieuwe versie goedgekeurd of werden er één of meer wijzigingen aangebracht.

Die nieuwe versies en/of aangepaste teksten geven telkens aanleiding tot een nieuwe regelgevingsperiode voor EPB-werkzaamheden.

Een regelgevingsperiode voor EPB-werkzaamheden komt overeen met een periode waarin er geen nieuwe versie of nieuwe wijziging in de regelgevingsteksten voor EPB-werkzaamheden is.

De datum van indiening van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bepaalt de toepasselijke regelgevingsperiode voor EPB-werkzaamheden en bijgevolg de EPB-procedures en –eisen die nageleefd dienen te worden tijdens deze periode.

De EPB-procedures en –eisen voor de stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ingediend:

 • vanaf 01/07/2017, worden toegelicht in het huidige vademecum EPB-werkzaamheden vanaf juli 2017 dat 6 periodes omvat:
  • vanaf 01/01/2023
  • van 01/01/2022 tot 31/12/2022
  • van 01/01/2012 tot 31/12/2021
  • van 01/01/2019 tot 31/12/2020
  • van 01/01/2018 tot 31/12/2018
  • van 01/07/2017 tot 31/12/2017
 • tussen 01/01/2015 en 30/06/2017, worden toegelicht in het vademecum EPB-werkzaamheden 01/2015 – 06/2017 dat 2 periodes omvat:
  • van 01/01/2016 tot 30/06/2017
  • van 01/01/2015 tot 31/12/2015
 • tussen 02/07/2008 en 31/12/2014, worden toegelicht in het vademecum EPB-werkzaamheden 07/2008 – 12/2014 dat de eerste periodes omvat.
Bijgewerkt op 05/10/2020