Terug naar

Studieparameters (GHS afgeschaft vanaf 2021)

De onderzochte varianten worden uitgewerkt op basis van de variatie van parameters met betrekking tot de architectuur, het gebruik van hernieuwbare energie en de technische EPB-installaties, waarvan u hieronder een niet-exhaustieve lijst vindt.

Architecturale optimalisatie

Hierbij komt het erop aan om in te spelen op de parameters die afhankelijk zijn van het ontwerp van de warmteverliesoppervlakte:

 • de isolatiegraad van de verliesoppervlakken,
 • de optimalisatie van het percentage glasoppervlakte in functie van de zonnewinsten en de natuurlijke verlichting (en ook van de modulariteit),
 • het type beglazing en ramen,
 • de voorzieningen om de zonnewinsten te verminderen zoals architecturale ingrepen, mobiele buitenzonwering, zonwerend glas, enz.,
 • de inertie,
 • de strategie voor hygiënische ventilatie: het ventilatievoud, het type systeem (systeem A, systeem C, systeem D met of zonder warmterecuperatie), enz.,
 • de strategie met betrekking tot de passieve koeling,
 • de strategie met betrekking tot de natuurlijke verlichting.

Gebruik van hernieuwbare energiebronnen

Het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en warmtekrachtkoppeling beschouwt de installatie van de volgende gedecentraliseerde systemen voor energiebevoorrading:

De studie over het gebruik van deze technologieën heeft betrekking op de volledige site.

Voor die studies worden rekenbladen ter beschikking gesteld op de site van Leefmilieu Brussel onder de rubriek Rekenbladen voor de EPB-haalbaarheidsstudie. Het gebruik ervan is evenwel niet verplicht.

Optimalisatie van de technieken

Aanvullend op wat wordt gedaan op het vlak van de architecturale optimalisatie is het belangrijk om in te spelen op de parameters die verband houden met:

 • de verwarmingsstrategie: de zone-indeling, de productie, de verdeling, de afgifte (alleen lucht, uitstralend systeem, enz.), regeling,
 • de koelstrategie: de zone-indeling, het koelsysteem (natuurlijke intensieve ventilatie, mechanische intensieve ventilatie, koeling door betonkernactivering, free-chilling, enz., of een combinatie van deze technieken met de traditionele technieken),
 • de verlichtingsstrategie: de natuurlijke verlichting, de zone-indeling, het type regeling.
Bijgewerkt op 08/04/2021