Terug naar

Technisch EPB-dossier

De benaming technisch EPB-dossier is niet meer reglementair sinds 2015 (omdat ze niet meer als dusdanig in het BWLKE is opgenomen), maar ze wordt toch nog als referentiebenaming behouden om het dossier aan te duiden dat alle documenten bevat die door het BWLKE worden geëist.

In verband met de opvolging van de werken en opdat Leefmilieu Brussel of de uitreikende overheid zo goed mogelijk kan nagaan of de EPB-aangifte met de realiteit overeenstemt, verplicht het BWLKE sommige actoren om een hele reeks documenten te bewaren en ter beschikking van de administratie te houden.

In alle gevallen van een EPB-eenheid (behalve voor EGE zonder architect):

  • Moet de EPB-adviseur of de architect:

    • de gegevens die nodig zijn voor de berekening die vóór het begin van de werkzaamheden moet worden uitgevoerd ter beschikking houden van Leefmilieu Brussel voor Nieuwe, met Nieuw Gelijkgestelde of Zwaar Gerenoveerde EPB-eenheden of de uitreikende overheid voor de Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheden.

In elk geval van EPB-eenheden:

  • Moet de EPB-adviseur, de architect of de EPB-aangever in het geval van een Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheid waarvoor geen architect nodig is:

    • gedurende een termijn van vijf jaar vanaf de verzending van de EPB-aangifte de gegevens en vaststellingen die nodig zijn voor de berekening, evenals de technische verantwoordingsstukken en de rekenbestanden bewaren (behalve voor EGE's zonder architect),
    • moet hij op vraag van Leefmilieu Brussel of de uitreikende overheid een exemplaar van die documenten ter beschikking stellen.

Om aan die verplichtingen te beantwoorden, wordt aan de betrokken partijen gevraagd om een “technisch EPB-dossier” op te stellen.

In alle gevallen van EPB-eenheden (behalve bij EGE's zonder architect) is de EPB-adviseur of de architect verantwoordelijk voor de juistheid van het EPB-rekenbestand - d.w.z. voor de overeenstemming tussen dat bestand en het gebouw zoals het werd gerealiseerd. Die overeenkomst wordt aangetoond aan de hand van het technisch EPB-dossier.

De EPB-aangifte is gebaseerd op de realiteit en op het technisch EPB-dossier.

Bijgewerkt op 05/10/2020