Terug naar

Toepassingsgebied

Het deel reglementering inzake EPB-werkzaamheden van boek 2 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE) is in werking getreden op 1 januari 2015 en legt procedures en eisen op het vlak van energieprestatie op in het geval van bepaalde werkzaamheden wanneer een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

In dit deel worden de volgende punten uiteengezet:

  • de elementen die aanleiding geven tot het toepassen van de reglementering inzake EPB-werkzaamheden,
  • de wijzigingsvergunning,
  • de uitzonderingen van het toepassingsgebied van de EPB-reglementering.
Bijgewerkt op 05/10/2020