Terug naar

Ventilatiedebieten van elk lokaal

Tot en met 2018 zijn de in de software in te voeren effectieve ventilatiedebieten voor elk lokaal:

  • in alle gevallen van EPB-Wooneenheden, de theoretische debieten,

  • plus eventueel voor de EPW-eenheden, de gemeten mechanische debieten.

2019

Vanaf 2019 moet men, in alle gevallen van EPB-Wooneenheden, kiezen om:

  • ofwel alle theoretische debieten,
  • ofwel de gemeten mechanische debieten en de theoretische natuurlijke debieten in de software in te voeren.

Voor de EPW-eenheden (met berekening van het PEV) kan de invoer van de gemeten mechanische debieten in de software het mogelijk maken de m-factor (factor gebruikt bij de bepaling van de warmteoverdrachtscoëfficiënt door ventilatie, zie Deel 9 Berekeningsmethoden – Hoofdst 2 EPW-methode) te optimaliseren en het verbruik van de ventilatoren te verminderen, en bijgevolg de waarde voor het PEV van de EPW-eenheid te verbeteren.

2.4.1. Theoretische debieten

De theoretische ventilatiedebieten die moeten worden ingevoerd in de software, zijn de debieten zoals vermeld door de fabrikant in de technische fiches voor de roosters (per lopende meter rooster) en/of voor de geïnstalleerde ventilatievoorzieningen. Deze theoretische debieten moeten bepaald geweest zijn overeenkomstig de normen voorgeschreven door de EPB-wetgeving.

Tot en met 2018 moeten deze theoretische debieten verplicht worden ingevoerd in de software, want het zijn, in alle gevallen van EPB-Wooneenheden, deze debieten die worden gebruikt om de naleving van de ventilatie-eis te controleren en om de boetes te berekenen.

2.4.2. Gemeten mechanische debieten

De gemeten mechanische debieten zijn de ventilatiedebieten die werkelijk uitgevoerd zijn en gemeten op de werf. Deze debieten moeten gemeten geweest zijn overeenkomstig de normen voorgeschreven door de EPB-wetgeving.

2019
Vanaf 2019 gebeuren, in alle gevallen van EPB-Wooneenheden, de verificatie van de naleving van de ventilatie-eis en de berekening van de boetes in functie van de keuze voor de invoer in de software (ofwel alle theoretische debieten, ofwel met de gemeten mechanische debieten en de theoretische natuurlijke debieten).
Bijgewerkt op 05/10/2020