Terug naar

Verslag en conclusies (GHS afgeschaft vanaf 2021)

Er moet een duidelijk verslag voor de bouwheer worden opgesteld, dat ook aan de EPB-adviseur wordt overgemaakt.

Dat verslag wordt in verschillende delen ingedeeld:

4.5.1.  Beschrijving van het project

Deze beschrijving omvat meer bepaald de EPB-bestemming, het aantal en de oppervlakte van alle beschouwde EPB-eenheden. Voor de “Niet-Residentiële” eenheden omvat het verslag bovendien de verdeling in functionele delen.

4.5.2.  Hypothesen en berekeningsmethode

In dit deel worden volgende zaken verder uitgewerkt:

 • het (de) gebruikte softwarepakket(ten),
 • het model op basis waarvan de simulatie werd gemaakt, 
 • een lijst van de berekeningshypothesen en de belangrijkste simulaties (alleen in het geval van dynamische simulaties).

4.5.3. Bestudeerde varianten

Dit betreft de beschrijving van de bestudeerde varianten, waarbij voor elk ervan duidelijk de gewijzigde elementen worden beschreven op het vlak van de architecturale optimalisatie, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de optimalisatie van de technieken.

Die wijzigingen worden geanalyseerd en geëxpliciteerd met betrekking tot:

 • hun energie-impact en dan meer bepaald (naar omstandigheid):

  • de netto energiebehoeften voor verwarming (NEV),
  • de primaire energieverbruiken (PEV),
  • de oververhitting.

  Het is belangrijk om de EPB-eisen te verduidelijken waaraan de eenheden worden onderworpen, evenals hun eventuele evolutie van de ene variant naar de andere.

 • hun milieu-impact: CO2-emissies,
 • hun economische impact op lange termijn:

  • kosten met betrekking tot investeringen, verbruik, onderhoud en vernieuwing,
  • besparingen ten gevolge van een daling van het verbruik, de verkrijging van toelagen, enz.,
  • return on investment, afgeleiden van die kosten en besparingen.

In een vergelijkende tabel moeten de energie-impact (energieverbruik per post en primair energieverbruik), de milieu-impact (CO2-emissies) en de economische impact op lange termijn (investerings-, verbruiks- en onderhoudskosten, return on investment) van de bestudeerde varianten weergegeven worden. Met deze tabel kan de bouwheer op een weloverwogen manier een variant kiezen.

4.5.4.  Comfortstudie

Voor de EPB-bestemmingen waarvoor een comfortstudie wordt geëist, moeten:

 • de bestudeerde zones worden gelokaliseerd en geïdentificeerd (indien alle lokalen waarvoor een comfortstudie in theorie wordt opgelegd, niet worden geanalyseerd) en om er de keuze van te verantwoorden,
 • de berekeningshypothesen nauwkeurig worden beschreven,
 • de verkregen resultaten worden voorgesteld.

In het geval dat meerdere varianten in verband met het comfort worden overwogen, moeten de wijzigingen worden beschreven die aan de warmteverliesoppervlakte worden aangebracht en moeten de energie-, de milieu- en de economische impact ervan worden geanalyseerd, zoals beschreven in het deel Bestudeerde varianten.

4.5.5.  Selectie van de gekozen variant en verantwoording

In deze fase moet de gekozen variant worden geïdentificeerd en moet de keuze worden verantwoord. De redenen waarom sommige maatregelen, technieken of energetisch goed presterende varianten niet werden gekozen, moeten worden uiteengezet.

In het geval dat de variant “zero energy” / ”passief” niet wordt gekozen, moeten de gekozen maatregelen worden vergeleken en verantwoord ten opzichte van de maatregelen die in die variant worden beschouwd:

 • de inertie,
 • de isolatie (gevel, dak, vloer),
 • sanitair warm water (productie en verdeling),
 • verwarmingssysteem (indeling in zones, productie, distributie, afgifte, regeling),
 • hygiënisch ventilatiesysteem (debiet, systeemtype met of zonder warmterecuperatie, met of zonder naverwarming),
 • koelsysteem (indeling in zones, koelsysteem met natuurlijke intensieve ventilatie, mechanische intensieve ventilatie, koeling door betonkernactivering, free-chilling, enz.),
 • verlichtingssysteem (natuurlijke verlichting, indeling in zones, type regeling),
 • warmtekrachtkoppeling,
 • thermische zonne-energie,
 • fotovoltaïsche zonne-energie,
 • warmtepomp,
 • andere.

In voorkomend geval moeten ook de strategieën tegen oververhitting worden uitgewerkt:

 • analyse van de risico's op oververhitting op basis van de EPB-software voor Wooneenheden en op basis van dynamische simulaties in de andere gevallen,
 • oplossingen die kunnen worden overwogen (breedte van de vensteropeningen, percentages beglazing, type beglazing en ramen, systemen voor beperking van de warmtetoevoer door de zon, enz.),
 • passieve koelstrategieën,
 • ...
Bijgewerkt op 08/04/2021