Terug naar

Vóór de werken

 • Administratieve gegevens:

  • korte beschrijving van het project,
  • indieningsdatum van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag (indieningsbewijs),
  • kopie van de vergunning(en) (incl. wijzigingsvergunningen) voor het project,
  • ondertekend formulier van EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden,
  • kopie van de beslissingen met betrekking tot de toekenning van afwijkingen,
  • relevante post- of elektronische briefwisseling met Leefmilieu Brussel in verband met dit dossier.
 • Plannen (op papier of elektronisch formaat (dwg, pdf)):

  • 1 set architectuurplannen waarop, in geval van renovatie, de werken aan de warmteverliesoppervlakte, aangeduid zijn,
  • schema's van de onderverdeling van het project in EPB-eenheden, en als van toepassing in functionele delen (voor de EPN-eenheden),
  • de plannen en, indien aanwezig, het lastenboek of de offerte van de aannemer die hebben toegelaten het project in te voeren op het ogenblik van de EPB-kennisgeving van het begin van de werkzaamheden (behalve voor de EGE's zonder architect).
 • EPB-rekenbestand met de administratieve referenties en gegevens (behalve voor de EGE's zonder architect):

Laatste herziening op 08/04/2021