Terug naar

Zwaar gerenoveerde EPB-eenheid

Een Zwaar Gerenoveerde EPB-eenheid is een EPB-eenheid:

  • die het voorwerp uitmaakt van werken waarvan minstens een deel onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning,
  • en indien er werken zijn die de energieprestatie over minstens 50% van de warmteverliesoppervlakte beïnvloeden, alle werken vermeld in de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in rekening gebracht,
  • en met de plaatsing en/of de vervanging van alle technische EPB-installaties.

Betroffen werken

Onder werken aan de warmteverliesoppervlakte worden verstaan alle:

  • bouwwerken,
  • en/of afbraak- en heropbouwwerken,
  • en/of renovatiewerken.

Onder plaatsing en/of vervanging van alle technische EP-installaties worden:

  • alle technische installaties van de EPB-eenheid verstaan, d.w.z. alle systemen zoals bepaald in het BWLKE. Onder systeem wordt het geheel van de componenten nodig om de goede werking van het zogenaamde systeem te verzekeren, verstaan.
Bijgewerkt op 05/10/2020