Terug naar

Vergemakkelijken van afvalbeheer door bewoners

Dossier
Het sorteren en afvoeren van afvalstoffen geproduceerd door de gebruikers van een gebouw moet vooraf bekeken worden om het organiseren ervan te vergemakkelijken en de hinder te beperken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende aanpak voor om een goed afvalbeheer in gebouwen in exploitatie te bevorderen : 

  • De aard en hoeveelheid afval identificeren die kan worden geproduceerd op basis van de bestemming van het gebouw en het aantal gebruikers

  • Opslagruimten inrichten die het sorteren in een zo vroeg mogelijk stadium vergemakkelijken dankzij een aangepaste grootte, plaats en uitrusting

  • Een rationele weg voorzien tussen deze opslagruimten en het verzamelpunt voor de bevoegde diensten

  • De recyclage in situ van organisch afval en papier bevorderen door het gebruik van een aangepaste uitrusting (compost, bakken, ...)

Laatste herziening op 01/01/2013