Meer weten

In de gids

Websites

Bibliografie

 • ADEME, (2002), Qualité environnementale des bâtiments; manuel à l'usage de la maîtrise d'ouvrage et des acteurs du bâtiment , Uitg. ADEME.
 • Leefmilieu Brussel, Architecture et Climat, (2005), Adviesgids Collectieve huisvesting - Duurzaam en energievriendelijk bouwen - voor de ontwerper.
 • CERTIVEA, (2006), Référentiel technique de certification "Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE®" , Bureau et Enseignement, partie III: QEB, augustus.
 • Leefmilieu Brussel, (1999), Ondernemingen en Leefmilieu: De textielreiniging.
 • Leefmilieu Brussel, (1999), Ondernemingen en Leefmilieu: Werkplaatsen voor houtbewerking.
 • Leefmilieu Brussel, (2000), Ondernemingen en Leefmilieu: Openbaar onderzoek en milieuvergunning.
 • Leefmilieu Brussel, (2000), Ondernemingen en Leefmilieu: Laboratoria.
 • Leefmilieu Brussel, (2000), Ondernemingen en Leefmilieu: Garages.
 • Leefmilieu Brussel, (1995), Gids voor het beheer van kantoorafval.
 • Ministère de l'Environnement de la Région Wallonne, (1999), DGRNE, COREN asbl, Ecoles et environnement / Guide pratique.
 • Leefmilieu Brussel, (2006), Verslag over de staat van het Brussels leefmilieu 2006: Afval .
 • RDC-Environment, (2006), Estimation des quantités de déchets non ménagers générés et traités à Bruxelles.
 • Leefmilieu Brussel, (2003), Rapporten nr. 21 - Plan voor de preventie en het afvalstoffenbeheer - 2003 -2007.
 • Leefmilieu Brussel, (2005), Samenvatting studierapport "Dematerialisatie in het kader van de kantooractiviteiten".
 • Leefmilieu Brussel, (2009), Afval: 100 tips voor een duurzaam verbruik.
Bijgewerkt op 14/06/2016