Overzicht van de voorzieningen

Fysische en chemische stoffen

  • © russn_fckr / Unplash.com

  • Benzeen
  • Beschrijving

   Benzeen is afkomstig van de aardolie-industrie en ontstaat bij de verbranding van bepaalde producten. Deze aromatische koolwaterstof wordt vooral gebruikt in benzine voor motoren. Is bekend dat benzeen kanker van het leukemietype kan veroorzaken. Daarom werd de concentratie in benzine (momenteel 1%) en andere door de industrie gebruikte mengsels in de loop der jaren verlaagd.
  • © MiraDeShazer / Pixabay.com

  • Limoneen
  • Beschrijving

   Limoneen is een natuurlijke substantie die werkelijk overal in de atmosfeer van de aarde voorkomt, zowel in de natuur als in de stad en in woningen. De stof wordt immers spontaan aangemaakt en vrijgegeven door bepaalde planten.
  • © Nancy Macias / Unsplash.com

  • Pineen
  • Beschrijving

   Pineen is aanwezig in de lucht en in de atmosfeer van zodra er hout en vooral naaldbomen te bespeuren zijn. Het is een zeer vluchtige stof die in grote hoeveelheid wordt vrijgezet door dennenbossen en die in de binnenlucht van een woning gedetecteerd wordt van zodra er een of meer dennen in de buurt staan, of indien er houten meubelen in de woning aanwezig zijn.
  • © domeckopol / Pixabay.com

  • Lood
  • Beschrijving

   Lood wordt hoofdzakelijk gewonnen uit het mineraal galeniet. Hoewel het toxische effect van lood op het zenuwstelsel en de hersenen sinds de oudheid bekend is, werd het tijdens de XIXde en XXste eeuw op grote schaal geproduceerd en gebruikt in verf en als additief in benzine voor motoren.

Bio-verontreinigingen

  • © WikiImages / Pixabay.com

  • Mijtachtigen
  • Beschrijving

   Er bestaan ongeveer 50.000 soorten mijtachtigen. Deze piepkleine diertjes behoren tot de familie van de spinachtigen en zijn nauwelijks een kwart millimeter groot. De meest voorkomende soorten in België zijn de Dermatophagoides pteronyssinus (Europese huisstofmijt) en de Euroglyphus maynei.
  • © Grzegorz-Skibka / Pixabay.com

  • Schimmelvorming
  • Beschrijving

   Schimmels zijn microscopisch kleine zwammen die op organisch materiaal zoals gewassen, bladeren, kruiden en hout groeien. Dat betekent dat ze zich dus ook kunnen ontwikkelen op heel wat materiaal dat in onze woning aanwezig is, waaronder materiaal dat cellulose bevat (papier, leer) of ook op voedingsmiddelen zoals vruchten, kaas of brood.
  • © geralt / Pixabay.com

  • Schimmel door vochtlig woonklimaat
  • Beschrijving

   In een vochtig land zoals België komt schade als gevolg van insijpelend regenwater vaak voor. Een ander terugkerend fenomeen is opstijgend vocht, dat zijn oorsprong vindt onder aan de muren. Maar vocht heeft niet altijd een externe oorsprong.
  • © Brina Blum / Unsplash.com

  • Geuren
  • Beschrijving

   Een geur is datgene wat we met onze reukzin waarnemen. Geuren worden veroorzaakt door vluchtige verbindingen in de lucht die we inademen.

Dieren en insecten

  • © PublicDomainPictures / Pixabay.com

  • Kakkerlakken
  • Beschrijving

   Kakkerlakken of bakkerstorren zijn kruipende insecten die trouwe bezoekers zijn van vuilnisbakken, graag een ommetje maken in de keuken, over borden, bestek en werkbladen wandelen en er uitwerpselen op achterlaten.
  • © jarleeknes / Pixabay.com

  • Rat
  • Beschrijving

   De rat behoort tot de uitgebreide familie van de knaagdieren, vooral in de steden vermenigvuldigen ratten zich in de riolen waar ze in contact komen met menselijke uitwerpselen, dragers van talloze ziektekiemen.