Terug naar

Verrijking van het stedelijke landschap

Dossier
Het stadslandschap, dat zijn de zichtbare kenmerken van de stad, vormt zowel een essentiële component van de levenskwaliteit van de bewoners als een belangrijk hulpmiddel ter bevordering van sociale relaties en de uitdrukking van de vitaliteit en identiteit van een stad. De stedelijke integratie van een duurzaam gebouw moet dus niet alleen bijdragen tot een aangename leefomgeving maar er ook voor zorgen dat het gebouw harmonieus opgaat in de stedelijke context, zowel qua samenhang met de bestaande gebouwen als op het vlak van duurzame mobiliteit en erfgoedvalorisatie, en tegelijk moeten de natuur en biodiversiteit bevorderd worden.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om het stadslandschap te verrijken:

  • Er op lokaal vlak toe bijdragen dat de leefomgeving gestructureerd en geconfigureerd wordt
  • Een dialoog, een continuïteit, een verbinding tussen het project en de stedelijke omgeving tot stand brengen
  • Vernieuwen en vervangen door de stad op zichzelf herop te bouwen met het oog op een zuinige aanwending van de ruimte, en hierbij zowel het erfgoed als het landschap behouden
  • Op een evenwichtige manier verdichten en er hierbij voor zorgen dat de stad nog kan ademen met behulp van onbebouwde ruimtes (openbare ruimtes, tuinen...)
Laatste herziening op 01/01/2013