Terug naar

Meer weten

Websites

Bibliografie

  • Guide conseil : critères techniques pour la mise en œuvre énergétique et durable des logements collectifs, Bruxelles Environnement, 2006 :
  • Ordonnantie van 11/07/2007 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode.
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating
  • Berekening van de warmteverliezen van gebouwen, NBN B62-003, 1986.
  • Norm NBN EN 12831: 2003 "Verwarmingssystemen in gebouwen. Methode voor de berekening van de warmteverliezen"
  • Energie+, versie 7, Architecture et Climat, Université catholique de Louvain (België) 2012, gerealiseerd met steun van Wallonië - DGO4 - Département de l'Énergie et du Bâtiment Durable.
  • ADEME,augustus 2017, Rénovation énergétique, confort acoustique et qualité de l'air en habitat individuel - Les fondements d'une intervention équilibrée (in het frans)
    Technische en operationele gids voor een transversale, multicriteria-reflectie, met naleving van het evenwicht dat moet worden gevonden voor een energetisch renovatieproject van een individuele woning.
Laatste herziening op 22/01/2024