Terug naar

Warmtepomp

Een warmtepomp is een uitrusting die de in de natuur aanwezige warmte (lucht, bodem, water) nuttig aanwendt om ze af te voeren naar het gebouw (verwarming, warm sanitair water). Dat gebeurt via een thermodynamisch proces dat ook gehanteerd wordt in koelgroepen.Deze voorziening behandelt vooral de verwarmingsproductie. De productie van sanitair warm water (SWW) en koude worden ook in het kort aangehaald.

Deze voorziening betreft de algemene aspecten van warmtepompen:

  • Werkingsprincipe, behoeften en prestaties;

  • Types (volgens koudebronnen, warmtebronnen, compressietype, ...);

  • Te maken keuzes bij het ontwerpen: werkingswijze, warmtebron ter aanvulling, montage, emitter , regeling, ...;

  • Dimensionering;

  • Reglementering: ecolabel, etikettering, ecologisch ontwerp;

  • Reiniging en onderhoud;

Laatste herziening op 26/06/2017