Aangrenzende onverwarmde ruimte

..

Een aangrenzende onverwarmde ruimte (AOR) is:

 • ofwel een luchtlaag met een dikte van meer dan 30 cm die in een bouwelement is geïntegreerd,
 • ofwel een ruimte:

  • die niet tot een beschermd volume behoort,
  • en die grenst aan een beschermd volume, of aan een AOR die aan het beschermd volume grenst,
  • met uitzondering van:

   • een kruipruimte,
   • een onverwarmde kelderruimte.