Aanslag

Deel van de sponning dat evenwijdig loopt met de beglazing.