Adiabatisch potentieel

Adiabatisch potentieel is de mogelijkheid van de lucht om adiabatische gekoeld te worden. Adiabatische koeling werkt volgens het principe dat de lucht afkoelt als er water in verdampt wordt. Hoe meer water erin verdampt kan worden, hoe groter het adiabatisch potentieel. Lucht met een hoge relatieve vochtigheid heeft bijgevolg een klein adiabatisch potentieel. Lucht met een lage relatieve vochtigheid (bv. 45%) heeft een groot adiabatische potentieel. Daarnaast, kan bij indirecte adiabatische koeling de temperatuur van de afvoerlucht slechts warmte opnemen zolang deze in temperatuur kan afgekoeld worden tot onder de temperatuur van de toevoerlucht. (De laagste temperatuur die theoretisch in de afvoerlucht bereikt kan worden is de natteboltemperatuur.) Doordat indirect adiabatische koeling in de platen warmtewisselaar dit afkoelingsproces continu herhaalt is het potentieel van indirect adiabatische koeling in de platen warmtewisselaar hoger dan bij indirect adiabatische koeling voor de platen warmtewisselaar.