Agro-ecologie

Een landbouwproductiesysteem dat erop gericht is de druk op het milieu te verminderen en de natuurlijke hulpbronnen in stand te houden.