Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB)

Reglement tot vaststelling van alle technische en organisatorische maatregelen ter voorkoming van arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Zie www.werk.belgie.be