Alternatief beheer van afvalwater

Gebruik van extensieve technieken voor de zuivering van afvalwater dat door een site wordt geproduceerd, gebaseerd op de transformatie en assimilatie van de huishoudelijke polluenten door de aquatische voedselketens in beplante, waterdichte bassins.

Deze natuurlijke behandeling is zonder mechanische, chemische of energetische tussenkomst, behalve in geval van eventueel gebruik van een hefpomp.