Architect

In de gangbare betekenis is de architect de professional die belast is met het ontwerp van het project en de opvolging van de werf. Hij is verantwoordelijk voor het goede ontwerp en de correcte uitvoering van de werken volgens de regels van de kunst. De aanwezigheid van een EPB-adviseur doet niets af aan de verantwoordelijkheden van de architect.

De architect, wanneer die wordt genoemd in het BWLKE, verwijst enkel naar de architect wanneer deze ook de EPB-opdracht op zich neemt, zonder dat hij EPB-adviseur is, voor de Eenvoudig Gerenoveerde EPB-eenheden (EGE) met architect.