Autonoom zuiveringssysteem

Individuele zuiveringsinstallatie of semicollectieve zuiveringsinstallatie, met uitzondering van beerputten, bestaande uit de uitrusting waarmee afvalwater van een of meerdere gebouwen (woning, groep woningen of gebouw met een economische activiteit) kan worden gezuiverd onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in een milieuvergunning die werd uitgereikt overeenkomstig de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.