Bacteriefilm

Een gemeenschap van micro-organismen (bacteriën, schimmels, algen, enz.) onderling aan elkaar en aan een oppervlak vastgehecht zijn door de afscheiding van een klevende, beschermende structuur. De biofilm vormt zich doorgaans in het water of in waterachtige milieus. Biofilms bieden de bacteriën die in dit milieu huizen de ideale omstandigheden om zich te vermenigvuldigen en beter bestand te zijn tegen externe belastingen.

In het kader van de waterdistributie kan dit negatief zijn voor de kwaliteit van het overgebrachte water (risico op legionellabacterie in warmwaterleidingen). Behalve de aard van het water (zuurtegraad, mineralisatie, gehalte aan organische stoffen en voedingsstoffen), spelen ook de temperatuur en het type materialen, gebruikt voor de leidingbuizen, een belangrijke rol bij de vorming van biofilms. Bij de zuivering van afvalwater zal deze eigenschap dan weer worden aangemoedigd door de oppervlakte van de potentiële dragers te vermeerderen, om de rol van de bacteriën in de zuivering van afvalwater maximaal te benutten.