BBC-label (gebouw met laag energiegebruik)

Frans label dat een reeks bouwnormen aanduidt voor gebouwen met een lage energiebehoefte.