Beschermd volume

Het beschermd volume (BV) [m³] dat in het BWLKE wordt gedefinieerd, is het geheel van de lokalen waarin doorlopend of met tussenpozen energie wordt verbruikt.

Bijlage 2 “meetcode” van het Richtlijnenbesluit vervolledigt deze definitie:

Het beschermd volume omvat:

  • de doorlopend of onderbroken verwarmde of gekoelde ruimten,

  • de niet verwarmde en niet gekoelde ruimten die niet door een geïsoleerde wand van de verwarmde of gekoelde ruimten worden gescheiden. Deze ruimten worden beschouwd als indirect verwarmd of gekoeld door warmtetransmissie afkomstig van de verwarmde of gekoelde ruimten.

De indirecte verwarming door ventilatie wordt niet in aanmerking genomen om het beschermd volume te bepalen.