Biodiversiteit

Variabiliteit van levende organismen van alle oorsprongen, met inbegrip van onder meer terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische complexen waarvan zij deel uitmaken; dit omvat de diversiteit binnen en tussen soorten en van ecosystemen.

Bron voor de definitie: Biodiversiteitsverdrag, 1992.