Broeikasgas (BKG)

Gassen in de atmosfeer die infraroodstraling absorberen die op het aardoppervlak wordt afgegeven en bijdragen aan het broeikaseffect. Waterdamp (H2O), kooldioxide (CO2), stikstofdioxide (N2O), methaan (CH4) en ozon (O3) zijn de voornaamste broeikasgassen.

Voor bepaalde golflengten van het energiespectrum absorberen deze gassen infraroodstraling die door de aardoppervlakte en wolken wordt afgegeven en geven ze op hun beurt infraroodstraling af op een niveau waarop de temperatuur lager is dan de oppervlaktetemperatuur. Het netto-effect is de lokale retentie van een deel van de geabsorbeerde energie en een neiging tot opwarming van het aardoppervlak.