Circulair gebouw

Een circulair gebouw is een gebouw dat ontworpen is om het concept van afval en negatieve effecten op het milieu en de maatschappij te elimineren. Tegelijkertijd steunt het een positieve impact, een regeneratie van de ecosystemen en het behoud van producten en materialen op hun hoogste bruikbaarheid gedurende de hele levenscyclus van het gebouw en de onderdelen ervan.

Een circulair gebouw is een tijdelijke samenvoeging van onderdelen, elementen en materialen met een gedocumenteerde identiteit die hun oorsprong en mogelijk toekomstig gebruik registreert, geassembleerd in een bepaalde vorm, die een functie vervullen voor een bepaalde periode en die een transformatie van het gebouw en een hergebruik van producten ondersteunen, evenals een continu beheer van grondstoffen (water, energie, materiaal, ...) gedurende het hele.

Om meer te weten, zie dossier | omkerbaar en circulair bouwen