Coëfficiënt van zonnetransmissie

Fractie van de invallende zonnestraling die het binnenmilieu binnenkomt als warmte door een beglazing, uitgedrukt in [%] van de factor g. Hierbij wordt rekening gehouden met de directe zonnestraling en de straling die door de beglazing wordt geabsorbeerd en vervolgens weer als warmte naar binnen wordt afgevoerd.

Dubbele beglazing geeft 10 tot 20% minder zonnewarmte door dan enkele beglazing.