Commissioning

Geheel van processen die erop gericht zijn om ervoor te zorgen dat de werkelijke functionaliteit van de apparatuur en de energieprestaties overeenkomen met wat oorspronkelijk werd voorzien.

Zie Voorziening | Commissioning (link hidden)