Cradle-to-cradle (wieg tot wieg)

Aanpak (die zowel op de ontwikkeling als op de industriële productie betrekking heeft) aan de hand waarvan de impact op het milieu van het betrokken product kan worden beperkt dankzij de re-integratie in de productiekringloop van het materiaal dat het einde van de levensduur bereikt heeft, minstens door effectieve recyclage en in het beste geval zonder tussenproces.

Het fabricageprocedé dat gepaard gaat met de recyclage van de materialen, resulteert idealiter in een nieuw product dat identiek is aan het product dat werd gerecycleerd. Het C2C-label maakt een onderscheid tussen meerdere prestatieniveaus op het gebied van recyclagel en het niveau van het label varieert naargelang de optimalisatie van het productieproces dat met de recyclage gepaard gaat.