Dichtbebouwd milieu

Milieu gekenmerkt door een sterke aanwezigheid van de gebouwde omgeving in relatie tot de natuurlijke omgeving. De dichtheid kan worden beoordeeld op de schaal van het huizenblok, de wijk of het perceel.

Op huizenblokniveau weerspiegelt de woondichtheid de verschillende vormen van grondgebruik (wegen, open en bebouwde ruimtes) en de relatie tussen de gebouwen en de site. Deze dichtheid wordt gebruikt voor de operationele planning op het vlak van bruto woondichtheid, d.w.z. door het huizenblok als geheel te nemen en de helft van het oppervlak van de perifere dienstwegen te integreren.

Op wijkniveau houdt de woondichtheid rekening met de private en publieke ruimten van het huizenblok, evenals met alle andere bovenbouw- en onderbouwvoorzieningen in de wijk.

Op perceelniveau spreken we van bebouwingscoëfficiënt (COS). Gebruikt in lokale stedenbouwkundige plannen, weerspiegelt de relatie tussen de bebouwde oppervlakte en de oppervlakte van het perceel waarop het wordt gebouwd.