Dioxines

Groep chemische stoffen die als persistente organische verontreinigende stoffen in het milieu worden beschouwd. Ze hebben een hoog toxiciteitspotentieel. Ze zijn alomtegenwoordig in het milieu, stapelen zich op in de voedselketen en worden geproduceerd tijdens thermische processen waarbij chloor en organische stoffen aanwezig zijn, met name bij bosbranden of afvalverbranding.

Dioxines worden door de lucht verspreid, zetten zich af op velden en in rivieren, en in het bijzonder op dierlijke vetten. Meer dan 90% van de menselijke blootstelling vindt dus plaats via de voeding: vlees, vis, eieren, zuivelproducten, moedermelk. Door zich op te stapelen in het organisme kunnen ze het hormonensysteem ontregelen, huidziekten veroorzaken, het immuunsysteem aantasten en op termijn kanker veroorzaken.