Distributierendement

Verhouding tussen de warmte die de verwarmingstoestellen uitstralen ten gunste van het verwarmde lokaal en de warmte die de warmteproducerende installatie(s) en/of de opslagtank(s) doorgeven aan het warmtedistributiesysteem. Deze geeft dus de verliezen door op niveau van de distributieleidingen en de accessoires (ventielen, circulatiepompen).