Drukniveau voor schokgeluid

Unieke index voor de evaluatie van de bescherming tegen schokgeluid berekend op basis van de resultaten van metingen in situ.

Stemt overeen met het geluidsdrukniveau bij de ontvangst van een genormaliseerd schokgeluid, gecorrigeerd in functie van de weerkaatsingsduur van het lokaal.