Dynamische thermische simulatie

Simulatie die de analyse van het thermische gedrag van een gebouw mogelijk maakt. De elementen waaruit het gemodelleerde systeem bestaat variëren op elk moment volgens de fysische / thermische wetten.

Onderscheidt zich van statische thermische simulatie door het feit dat er beter rekening wordt gehouden met traagheidselementen, wat een belangrijke invloed heeft op de evaluatie van het zomercomfort.