Emissiewaarde van vluchtige organische stoffen (VOS) - Gehalte aan vluchtige organische stoffen (VOS)

De hoeveelheid vluchtige organische stoffen (VOS) die na het gebruik van een materiaal in de binnenlucht wordt uitgestoten, uitgedrukt in [µg/m³] lucht. Er is wel degelijk een onderscheid te worden gemaakt met het gehalte aan vluchtige organische stoffen.Hoeveelheid vluchtige organische stoffen (VOS) betrokken bij de formulering van een product. Te onderscheiden van de emissiewaarde van vluchtige organische stoffen.