EPB-reglementering

Brussels gewestelijke ordonnantie die tot doel heeft het primaire energieverbruik en de CO2-uitstoot in verband met de exploitatie van gebouwen te verminderen en tegelijkertijd het comfort van de bewoners ervan te garanderen.

De regelgevende maatregelen die door de EPB-ordonnantie zijn ingevoerd, zijn onderverdeeld in drie luiken:

1. "EPB-eisen technische installaties", voor alle centrale verwarmings- of klimatisatie-installaties;

2. "EPB-werken", bij werken die onderhevig zijn aan een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning;

3 "EPB-certificatie", die het energieprestatiecertificaat van een goed definieert.