EU-Ecolabel

Officieel Europees label dat in alle landen van de Europese Unie wordt gegeven aan producten en diensten die voldoen aan specifieke ecologische criteria. Het is gebaseerd op een uitgebreide levenscyclusanalyse (LCA) van het product, van de productie (met inbegrip van de keuze van de grondstoffen) tot de verwijdering of recycling, met inbegrip van de distributie en het gebruik ervan.

Dit label omvat kwalitatieve ecologische criteria, met betrekking tot gezondheid en etikettering. Het bevat geen economische en sociale criteria. De analyse houdt evenmin rekening met het transport tussen de productieplaats en de plaats van de toepassing. Zie Levenscyclusanalyse.