Europese technische goedkeuring (ETA's)

Gunstige technische beoordeling van de geschiktheid van een product voor een specifiek beoogd gebruik, gebaseerd op de naleving van de essentiële eisen voor bouwwerken.