Functionele eenheid

Referentie-eenheid in de Levenscyclusanalyse van een product. Ze maakt het mogelijk om de impact op een goed gekenmerkt element van een constructie uit te drukken en omvat drie aspecten: de functie die het product moet vervullen, de verwachte prestaties en de theoretische levensduur.

Hoewel ze essentieel is om producten te kunnen vergelijken, is het niet altijd vanzelfsprekend om deze eenheid te bepalen: zo kan een isolatiemateriaal tegelijkertijd warmte- en geluidsisolerend zijn, maar kan ervoor worden gekozen om het isolatiemateriaal niet beide prestaties te laten leveren.