Gecentraliseerd technisch beheer (GTB)

Beheerssysteem voor de technische installaties van een gebouw op basis van informatieoverdracht om de informatie te centraliseren. Er kan ook een visualisatiesysteem aan het GTB worden toegevoegd om de werkingsparameters van de installatie eenvoudiger te controleren.